Fördelar med att investera i isolering av rör

Att oisolerade rör i fastigheten bidrar till betydande värmeförluster och därmed onödiga energikostnader är det inte alla som känner till. Genom att utföra en rörisolering i Gävle kan fastighetsägare spara tiotusentals kronor varje år i form av minskade elkostnader.

Runt om i Sverige finns det massor av fastigheter som har rör som används för att leda varmvatten, kallvatten och ventilation genom fastigheten. I äldre fastigheter är det vanligt att rör kan vara helt oisolerade eller så har de en alldeles för tunn isolering. Oisolerade och bristfälligt isolerade rör leder till stora värmeförluster som kostar fastighetsägaren mycket pengar i form av onödiga energikostnader. Det bidrar också till mer utsläpp vilket försämrar vårt klimat, men framförallt ger det upphov det obalanserade inomhustemperaturer och undermålig brandsäkerhet.

 

Fördelar med rörisolering i Gävle

Det finns många fördelar med att investera i isolering i Gävle om fastigheten har oisolerade rör eller om rören är dåligt isolerade på grund av för tunn eller felaktig isolering. Nedan finner du några av de stora vinsterna med att investera i isolering i Gävle.

 

 1. Rörisolering i Gävle bidrar till minskade energikostnader
  Oisolerade rör bidrar till stora värmeförluster. Med hjälp av en effektiv isolering kan man minska värmeförlusterna med upp till 85 %, vilket innebär att det finns mycket pengar att spara varje år. För en mindre flerfamiljsfastighet kan energikostnaderna minska med tiotusentals kronor varje år. Det betyder att återbetalningstiden för en investering i att isolera sina rör är mycket kort.
 2. Hälsosammare inomhusmiljöer med isolering i Gävle
  Om fastigheten har varmvattenrör som ligger nära kallvattenrör kan den värme som läcker från varmvattenröret värma upp vattnet i kallvattenröret så att det bildas bakterier. Med en bra isolering förhindras uppvärmningen vilket gör att risker för att det ska bildas bakterier i kallvattenröret, som exempelvis Legionella, minskar. Genom minskade värmeförluster får fastigheten också ett bättre och jämnare inomhusklimat.
 3. Rätt isolering i Gävle ökar brandsäkerheten
  När man utför en rörisolering så kan man passa på att även isolera rör-genomföringar med brandtätning. Det bidrar till att stoppa upp förloppet vid en brand, vilket ger personer som vistas i fastigheten mer tid på sig att lämna fastigheten. Genom att begränsa spridning av branden, minskar man också eventuella skador på fastigheten.
 4. En bra isolering i Gävle ökar rörens livslängd
  Genom att isolera rören i fastigheten, eliminerar man kondens, som annars kan leda till fuktskador och sedermera rost på rören. Risken för att rör fryser minskar också betydligt med en god isolering. Isolerade rör får därmed en betydligt längre livslängd vilket ger kostnadsbesparing även på lång sikt.

Kontakta oss för mer information om rörisolering i Gävle

När du vill sänka dina värmekostnader och investera i din fastighets framtid, kan du kontakta oss på Hedins Isolering AB som är specialister på rörisolering i Gävle. Våra medarbetare är skickliga och har en lång erfarenhet inom rörisolering vilket bidrar till att vi utför våra tjänster snabbt, noggrant och med perfekt resultat. Du kan också använda vårt formulär på hemsidan för att boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan inspektera dina rör och lämna råd kring din isolering. 

Boka en rörinspektion med Hedins Isolering AB!

Vi på Hedins Isolering AB har över 15 års erfarenhet av rörisolering i Gävle. Använd formuläret nedan och boka in ett platsbesök med oss för kostnadsfri rådgivning och prisförslag på plats.